top of page

Completing the legal basis for the management of large business households

Large-scale business households, using book invoices printed by the tax authorities, although only about 7-8% of the number of business households tax authorities are managing tax, but the contribution to the budget accounts for about 40-45 % of total tax revenue from household businesses is concentrated in big cities. Therefore, the tax industry is actively completing the legal corridor for this object to strictly manage the use of invoices, avoid loss of revenue for the state budget, and at the same time have grounds to handle behaviors. tax fraud and evasion.


Current situation of tax administration for business households

Director of the Tax Administration Department of small and medium enterprises, business households, and individuals of the General Department of Taxation - Ms. Nguyen Thi Lan Anh said that, in Clause 5, Article 51 of the Law on Tax Administration No. 38/2019 / QH14 stipulates: “Business households, business individuals whose size of turnover and labor meet from the highest level of criteria of micro-enterprises in accordance with the law on support for small and medium-sized enterprises have to implement the accounting regime. and pay taxes according to the declaration method. ”


Regarding cases that need to apply e-invoices when providing goods and services, in Clause 3.4, Article 91 of the Law on Tax Administration No. 38/2019 / QH14 clearly states that they are business households, business individuals. business in the cases specified in Clause 5, Article 51 of this Law and the cases in which turnover can be determined from the sale of goods or services using e-invoices with the tax authority's code when selling goods or providing services. service.


In case the business household or individual business fails to meet the conditions to use an e-invoice with the tax authority's code specified in Clauses 1 and 3 of this Article, but an invoice is required to hand it over to the customer or the school. If enterprises, economic organizations and other organizations are accepted by tax authorities to deliver e-invoices to customers, they will be issued with e-invoices with codes according to each time they arise and must declare and pay tax. tax before tax authorities issue e-invoices each time it is incurred. "


Về cách tính thuế, Điều 10 Luật Thuế TNCN số 15/VBHN-VPQH quy định: “Cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì hộ kinh doanh quy mô lớn phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo phương pháp kê khai. Khi cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử thì hộ kinh doanh lớn nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo lộ trình cơ quan thuế triển khai.

Tuy nhiên, lâu nay các hộ kinh doanh lớn nộp thuế thực hiện theo phương pháp khoán vẫn có thể viết hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra để cung cấp cho các DN, trong khi khoản doanh thu này không phải chứng minh các khoản chi phí đầu vào, mua ở đâu; không phải lưu giữ sổ sách kế toán. Điều này cũng tiềm ẩn những rủi ro vì DN có thể lợi dụng hóa đơn của các hộ kinh doanh để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho DN, gây thất thu cho ngân sách khi xác định thuế TNDN.Giải pháp tăng cường quản lý hộ kinh doanh trong thời gian tới

Để tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ quy mô lớn, kịp thời ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào, ngành thuế đang xây dựng dự thảo Thông tư về thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh,trong đó có quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh quy mô lớn. Cụ thể, hộ kinh doanh quy mô lớn nộp thuế theo tỷ lệ thuế suất trên doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh, không tính thuế theo doanh thu trừ chi phí nên thực hiện chế độ sổ kế toán đơn giản, chỉ gồm 4 loại sổ (sổ theo dõi doanh thu, theo dõi tiền lương, theo dõi các chi phí quản lý và sổ theo dõi dịch vụ mua vào) và không phải lập báo cáo tài chính. Khi thực hiện khai thuế tháng hoặc quý thì nộp kèm theo Bảng kê hoạt động kinh doanh và không phải quyết toán thuế. Như vậy sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính cho người nộp thuế, đồng thời cơ quan thuế cũng có đầy đủ thông tin để quản lý thuế theo cơ chế rủi ro. Trường hợp hộ kinh doanh không đáp ứng tiêu chí hộ quy mô lớn nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được khuyến khích sử dụng hóa đơn và phải thực hiện chế độ kế toán, nộp thuế theo phương pháp kê khai.


Dự thảo Thông tư quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng hướng dẫn, đối với những hộ không có địa điểm kinh doanh cố định, kinh doanh không thường xuyên, nộp thuế theo từng lần phát sinh và hộ khoán, sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khai, nộp thuế trước khi được cấp hóa đơn lẻ thì không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, tài liệu có liên quan để chứng minh hàng hóa hợp pháp kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh cấp, bán hóa đơn lẻ.


Bà Nguyễn Thi Lan Anh cho biết, trong thời gian tới, ngành thuế cũng sẽ đẩy mạnh việc khai, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh, trước tiên là đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai và tiến tới thực hiện khai, nộp thuế điện tử với cả hộ khoán.


Việc quản lý hộ kinh doanh cũng được nâng lên tầm cao mới đó là quản lý thuế thông qua các tổ chức nhằm tăng cường việc giám sát tuân thủ pháp luật giữa các tổ chức và cá nhân, đồng thời giảm thiểu đầu mối kê khai nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế. Theo đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra hộ kinh doanh và tổ chức liên quan trên cơ sở dữ liệu, theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Đồng thời, chỉ kiểm tra tại trụ sở đối với những trường hơp rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế./.

17 views

Comments


Commenting has been turned off.

Newsletter

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

You have successfully submitted your registration information. Thank you.

bottom of page