top of page
4700893_tinhte_leo_nui_ngoc_linh_12_edited.jpg

Dịch vụ

ESG và Dịch vụ Bền vững

Xây dựng giá trị lâu dài và niềm tin thông qua bền vững.

Tại RSM, chúng tôi nhận thức rằng mỗi hành trình ESG là khác nhau. Chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau xác định các điểm tác động của họ, cải thiện quản lý rủi ro doanh nghiệp và tăng cường giá trị cho các bên liên quan. Bằng việc chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất, chúng tôi mang đến sự khác biệt thông qua sự thấu hiểu để giúp bạn xây dựng giá trị lâu dài và sự tự tin trong chiến lược bền vững của bạn.

Trong một thế giới thay đổi, việc các doanh nghiệp đảm nhận và kiểm soát tác động của họ đối với môi trường, cộng đồng hoạt động, nhân viên và chuỗi cung ứng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, cơ quan quản lý, phương tiện truyền thông, khách hàng và các bên liên quan yêu cầu các tổ chức không chỉ hiểu được tác động mà họ gây ra mà còn cân nhắc cách họ báo cáo về nó.

Nếu các doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ, họ sẽ thích nghi, chấp nhận thay đổi và chịu trách nhiệm xây dựng một tương lai bền vững và đạo đức. Điều này có thể bao gồm các sáng kiến then chốt từ chương trình đa dạng hóa và bao gồm báo cáo môi trường. Sự thành công trong tương lai phụ thuộc vào những hành động ngày hôm nay. ủng hộ và hành động để thúc đẩy thay đổi tích cực không còn là lựa chọn nữa, mà là một điều cần thiết vì các doanh nghiệp ngày càng chịu trách nhiệm với dấu ấn mà họ tạo ra trên thế giới.

Với mỗi hành trình ESG khác nhau, với phạm vi toàn cầu và phương pháp điều chỉnh, RSM sẵn sàng hỗ trợ bạn xây dựng giá trị lâu dài và niềm tin thông qua bền vững trong tổ chức của bạn.

703f4615-04f4-45d9-8fa8-7568ebd8f68a.jpg

Các trụ cột của ESG :

Môi trường

Những chất thải chúng ta sản xuất, khí thải chúng ta thải ra, tài nguyên chúng ta tiêu thụ và cách chúng ta tác động đến thế giới tự nhiên là những yếu tố cần xem xét khi nghiên cứu cách doanh nghiệp của bạn ảnh hưởng đến môi trường.

Những tác động của biến đổi khí hậu không thể bị bỏ qua, và vì vậy chính sách môi trường hiệu quả là rất quan trọng để xây dựng một tương lai bền vững.

Các vấn đề môi trường phổ biến mà doanh nghiệp cần xem xét:

 • Mất môi trường sống đa dạng

 • Biến đổi khí hậu và lượng khí carbon thải ra

 • Năng lượng tái tạo

 • Đầu tư bền vững

 • Phá rừng

 • Giảm thiểu chất thải và ô nhiễm

 • Thiếu nước

Xã hội

"Xã hội" đề cập đến tác động của doanh nghiệp đối với xã hội cả trong công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung. Những cân nhắc chính bao gồm phúc lợi của nhân viên, sự đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc cũng như sự lãnh đạo công bằng.

Điều này cũng bao gồm cách tiếp cận mà một doanh nghiệp thực hiện nhằm đảm bảo đóng góp tài chính xã hội một cách công bằng và nỗ lực tích cực trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Các vấn đề xã hội phổ biến mà doanh nghiệp cần xem xét:

 • Đa dạng và hòa nhập.

 • Nhân quyền, chuỗi cung ứng và nguồn cung ứng.

 • Chống phân biệt đối xử, bắt nạt và quấy rối.

 • Thực hành sức khỏe và an toàn (cả bên trong và bên ngoài tổ chức)

 • Bảo mật và an ninh dữ liệu.

Quản trị

Khi đề cập đến cách thức vận hành một tổ chức, quản trị doanh nghiệp là nền tảng cho sự bền vững của tổ chức.

Quản trị xem xét sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác nhau và được thực hiện thông qua các hoạt động và quy trình mà tổ chức được chỉ đạo. Quản trị là cốt lõi của văn hóa công ty và là điều cần thiết để thiết lập tính chính trực và cấu trúc của công ty.

Các vấn đề quản trị chung doanh nghiệp cần quan tâm:

 • Quy trình minh bạch, trách nhiệm giải trình và báo cáo

 • Hội đồng quản trị độc lập, đa dạng và giám sát chiến lược

 • Hoạt động của cổ đông hoặc các bên liên quan

 • Chống hối lộ và tham nhũng

 •  Thực hành kinh doanh có đạo đức

 • Giảm thiểu và quản lý rủi ro

 • Sự tuân thủ

Nâng tầm doanh nghiệp của bạn thông qua ESG:

Chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết các sáng kiến ​​ESG của bạn với chiến lược tổng thể của công ty bạn, từ đó đảm bảo khả năng cạnh tranh và sự sẵn sàng trong tương lai của bạn, đặc biệt là liên quan đến thẩm định. Sự liên kết này cũng sẽ nâng cao năng lực của bạn trong việc thu hút nhân tài hàng đầu và thúc đẩy tính bền vững. Một số dịch vụ mà chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu ESG của họ bao gồm:

Thông tin về ESG

RSM xây dựng những người dẫn đầu thị trường tầm trung trong tương lai thông qua các chương trình tạo ra tác động bền vững cho đồng nghiệp và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Những câu hỏi thường gặp

1, Các nhà lãnh đạo thị trường tầm trung cần biết gì về ESG? Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thị trường tầm trung sẽ cần hiểu rằng các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang ngày càng tác động đến bối cảnh kinh doanh. Những cân nhắc này ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, khả năng tiếp cận đầu tư và hồ sơ rủi ro. Để phát triển mạnh, các doanh nghiệp nên hướng tới việc tích hợp các mục tiêu và thực tiễn ESG vào quy trình kinh doanh của mình; tham gia với các bên liên quan một cách minh bạch và thường xuyên; liên tục đánh giá và điều chỉnh các chiến lược ESG của họ để duy trì tính cạnh tranh; và theo kịp môi trường pháp lý ESG đang phát triển.

2, ESG có được yêu cầu về mặt pháp lý không/ Vai trò của chính phủ trong việc thực thi ESG là gì? Mặc dù đã có một số chuyển động hướng tới việc áp dụng các thực tiễn tốt nhất về ESG, nhưng vẫn tồn tại nhiều yêu cầu pháp lý khác nhau ở một số khu vực pháp lý. Tuy nhiên, các quy định và yêu cầu mới đang được đưa ra với sự dẫn đầu của EU về vấn đề này. Một số doanh nghiệp có thể đã thực hiện báo cáo và công bố ESG, tùy thuộc vào vị trí địa lý, quy mô và ngành của họ. Các quy định thị trường địa phương cũng tồn tại, một số quy định nghiêm ngặt và phát triển hơn những quy định khác.

3, Một số yêu cầu quan trọng trong quản lý ESG cần biết là gì? Các yêu cầu pháp lý về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) khác nhau trên toàn cầu, trong đó các chính phủ thực hiện một loạt biện pháp nhằm khuyến khích trách nhiệm và tính bền vững của doanh nghiệp. Các yếu tố quy định phổ biến của ESG bao gồm báo cáo bền vững, công bố thông tin về khí hậu, minh bạch về nhân quyền và thực hành lao động, đa dạng giới tính và các tiêu chuẩn quản trị cũng như nỗ lực thúc đẩy tài chính xanh và đầu tư bền vững. Các tiêu chuẩn của Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (“GRI”) thể hiện các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu để báo cáo công khai về nhiều tác động kinh tế, môi trường và xã hội, trong khi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Phát triển Bền vững (“SASB”) cung cấp một loạt các tiêu chuẩn theo ngành cụ thể. Tại Liên minh Châu Âu, Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững của Doanh nghiệp (CSRD) thiết lập khung pháp lý và nghĩa vụ báo cáo, trong khi Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững của Châu Âu (ESRS) thiết lập lộ trình tuân thủ. Các khu vực khác đã đưa ra các quy tắc và quy định quản lý địa phương liên quan đến tài chính bền vững, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc và các ưu tiên khác do cơ quan quản lý địa phương xác định.

4, Quy mô công ty ảnh hưởng như thế nào đến các yêu cầu pháp lý và báo cáo? Tác động của quy mô công ty đến các yêu cầu pháp lý và báo cáo có thể rất đáng kể. Nói chung, các công ty lớn hơn, đặc biệt là các công ty được niêm yết công khai, phải đối mặt với các nghĩa vụ pháp lý phức tạp và sâu rộng hơn so với các công ty nhỏ hơn hoặc công ty tư nhân. Các tổ chức lớn thường phải tuân theo các yêu cầu báo cáo ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) chặt chẽ hơn do phạm vi tiếp cận rộng hơn và khả năng ảnh hưởng đến các bên liên quan khác nhau. Họ cũng có thể có nhiều nguồn lực hơn dành riêng cho nỗ lực tuân thủ. Mặt khác, các công ty nhỏ hơn có thể có nghĩa vụ báo cáo ít nghiêm ngặt hơn nhưng họ không được miễn giám sát theo quy định. Nếu các công ty nhỏ hơn là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp, điều này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực ESG của họ, chẳng hạn như khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ESG của tổ chức lớn hơn, để vẫn là nhà cung cấp được lựa chọn cho các công ty lớn hơn. Tùy thuộc vào ngành và vị trí của doanh nghiệp, có thể có các ngưỡng dựa trên quy mô cụ thể kích hoạt các yêu cầu báo cáo nhất định.

5, Điểm ESG là gì và chúng được tính như thế nào? Điểm ESG định lượng hiệu suất của công ty về tính bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Những điểm số này được tính toán thông qua quy trình gồm nhiều bước bao gồm thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như thông tin công bố của công ty và dữ liệu của bên thứ ba, đánh giá các yếu tố dựa trên tầm quan trọng của chúng, chuẩn hóa dữ liệu để so sánh công bằng, ấn định điểm hoặc xếp hạng cho từng danh mục ESG, tổng hợp chúng thành điểm tổng thể (trong một số trường hợp) và thường cho phép so sánh ngang hàng và điểm chuẩn. Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp tính điểm ESG có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp, dẫn đến sự chênh lệch về điểm số tiềm ẩn đối với cùng một công ty. Điểm ESG đóng vai trò là chỉ số định lượng về cam kết của công ty đối với các hoạt động đạo đức và bền vững, hỗ trợ các nhà đầu tư và các bên liên quan trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị của công ty so với các công ty cùng ngành khác.

6, Làm thế nào các tổ chức có thể đo lường và báo cáo về hiệu suất ESG? Để đo lường và báo cáo về hiệu suất ESG, các tổ chức nên bắt đầu bằng cách xác định các số liệu ESG có liên quan, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và đặt ra các mục tiêu rõ ràng phù hợp với mục tiêu chiến lược của họ. Việc sử dụng các khuôn khổ báo cáo đã được thiết lập và tiến hành đánh giá tính trọng yếu nhằm cấu trúc quy trình báo cáo, đồng thời việc xác minh dữ liệu và tích hợp vào báo cáo tài chính sẽ nâng cao độ tin cậy. Cải tiến liên tục và sự tham gia của các bên liên quan là rất quan trọng để tinh chỉnh các phương pháp báo cáo ESG và giải quyết các mối quan ngại. Công bố công khai và minh bạch trong báo cáo, bao gồm cả việc so sánh ngang hàng và tuân thủ các quy định, thúc đẩy niềm tin và trách nhiệm giải trình. Cập nhật định kỳ các đánh giá trọng yếu, đạt được các mục tiêu ESG và quan điểm dài hạn về báo cáo ESG sẽ hỗ trợ thêm cho các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm.

7, Lợi ích của việc kết hợp ESG vào chiến lược của công ty là gì? Việc kết hợp các cân nhắc về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào chiến lược của công ty mang lại một số lợi ích đáng kể. Nó nâng cao danh tiếng và giá trị thương hiệu, thu hút các khách hàng, nhà đầu tư và nhân tài có ý thức về môi trường và xã hội. Việc tích hợp ESG giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tuân thủ quy định, các vấn đề về môi trường và hành vi sai trái về đạo đức, đồng thời thúc đẩy việc tạo ra giá trị lâu dài. Nó thúc đẩy sự đổi mới bằng cách thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên và phát triển sản phẩm một cách có trách nhiệm. Chiến lược ESG cũng có thể cải thiện sự gắn kết và giữ chân nhân viên, giảm chi phí hoạt động và tăng khả năng tiếp cận vốn khi nhiều nhà đầu tư ưu tiên đầu tư có trách nhiệm và bền vững hơn. Cuối cùng, việc tuân thủ các nguyên tắc ESG không chỉ phù hợp với các kỳ vọng về đạo đức và xã hội mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng phục hồi và hiệu quả tài chính tổng thể của công ty, đặc biệt là trong trung và dài hạn.

8, Những thách thức đối với việc tích hợp ESG là gì? Việc tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động và chiến lược của công ty đặt ra một số thách thức. Thứ nhất, thiếu báo cáo và số liệu ESG được tiêu chuẩn hóa giữa các ngành và khu vực địa lý, khiến việc đo lường và so sánh hiệu suất một cách chính xác trở nên khó khăn. Ngoài ra, việc tích hợp ESG có thể yêu cầu những thay đổi đáng kể về văn hóa và tổ chức, điều này có thể gặp phải sự phản đối từ tất cả các cấp trong công ty. Việc đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu cho báo cáo ESG cũng có thể là một thách thức. Hơn nữa, việc đạt được các mục tiêu ESG thường đòi hỏi những khoản đầu tư trả trước, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn. Cuối cùng, bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển và sự thay đổi kỳ vọng của các bên liên quan đòi hỏi phải có sự thích ứng liên tục, làm tăng thêm sự phức tạp cho quá trình hội nhập. Việc tích hợp ESG thành công đòi hỏi sự cam kết, tính minh bạch và tầm nhìn dài hạn để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả. Lượng tài nguyên ESG sẵn có là yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của việc tích hợp ESG, khi hầu hết các công ty nhận thấy mình phải đối mặt với hạn chế về nguồn lực và cố gắng vượt qua thách thức trước mắt nhất là xây dựng năng lực.

9, ESG ảnh hưởng đến rủi ro như thế nào? Các yếu tố ESG có tác động đáng kể đến rủi ro theo nhiều cách. Bằng cách xem xét các rủi ro ESG như biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên hoặc tranh cãi xã hội, các công ty có thể đánh giá và giảm thiểu tốt hơn các mối đe dọa tiềm ẩn đối với hoạt động và danh tiếng của họ. Việc không giải quyết các mối lo ngại về ESG có thể dẫn đến các khoản phạt theo quy định, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại về giá trị thương hiệu. Ngoài ra, các nhà đầu tư và các bên liên quan ngày càng xem xét hiệu suất ESG khi đưa ra quyết định và các công ty có hồ sơ ESG kém có thể phải đối mặt với chi phí vốn cao hơn hoặc khó thu hút đầu tư. Về bản chất, các biện pháp thực hành ESG mạnh mẽ có thể tăng cường quản lý rủi ro, giảm thiểu lỗ hổng và định vị các công ty để điều hướng bối cảnh kinh doanh đang phát triển và có trách nhiệm với xã hội một cách hiệu quả hơn.

10, ESG ảnh hưởng đến chi phí như thế nào? Những cân nhắc về ESG có thể ảnh hưởng đến chi phí trong cả khoản đầu tư ngắn hạn và chi phí hoạt động dài hạn. Ban đầu, việc tích hợp các thực hành ESG có thể cần đầu tư vốn để triển khai các công nghệ bền vững, cải thiện các chương trình xã hội, nâng cao cơ cấu quản trị hoặc giới thiệu các phương pháp thu thập dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài, ESG có thể giúp tiết kiệm chi phí thông qua cải tiến hiệu quả, giảm tiêu thụ tài nguyên và giảm chi phí vận hành. Các hoạt động bền vững như tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải và quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm có thể giảm chi phí vốn, nâng cao lợi nhuận và góp phần nâng cao khả năng phục hồi tài chính của công ty. Ngoài ra, hiệu suất ESG mạnh mẽ có thể thu hút các nhà đầu tư ưu tiên các doanh nghiệp có trách nhiệm, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ của công ty.

11, ESG ảnh hưởng đến những ngành nào? Những cân nhắc về ESG ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu. Mặc dù tác động có thể khác nhau nhưng các ngành công nghiệp như năng lượng và tiện ích phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ do dấu chân môi trường và các rủi ro liên quan đến khí hậu. Lĩnh vực tài chính bị ảnh hưởng bởi các mối lo ngại về quản trị và đạo đức, bao gồm thù lao cho giám đốc điều hành và các hoạt động cho vay có trách nhiệm. Chăm sóc sức khỏe được định hình bởi các yếu tố xã hội liên quan đến chăm sóc bệnh nhân và các tiêu chuẩn nghiên cứu đạo đức. Tương tự, lĩnh vực công nghệ cũng phải đối mặt với các vấn đề như quyền riêng tư dữ liệu và an ninh mạng, thuộc phạm vi quản lý. Về bản chất, ESG đã trở thành một lăng kính phổ quát để qua đó các nhà đầu tư, người tiêu dùng và cơ quan quản lý đánh giá hiệu suất, trách nhiệm và việc tạo ra giá trị của các công ty trong hầu hết mọi ngành.

Liên hệ với chúng tôi

tầng 25 tháp A, tòa Discovery, số 302 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

0988 139 090

 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page