• vanhoang4

Thông tư 71/2021/TT-BCT

Thông tư 71/2021/TT-BCT hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Việc bổ khuyết, sửa đổi những điều cần thiết trong các quy định hiện hành là đòi hỏi cấp thiết nếu chúng ta thật sự muốn khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tư nhân tham gia hoạt động xã hội hóa như Nhà nước chủ trương.


Do đó, liên quan tới việc đưa ra các quy định về thuế và ưu đãi thuế đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, ngày 17/8/2021, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo nghị quyết 63/NQ-CP.Tải bản tin đầy đủ tại đây:
56 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Liên hệ truyền thông

Bà Hoàng Vân
Chuyên viên BD & Marketing

van.hoang@rsmhanoi.com.vn

+84 988 139 090

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng điền thông tin và gửi về cho chúng tôi theo email dưới đây.

  • Facebook
  • LinkedIn

​​Facebook

​Linkedin