top of page

Tầm quan trọng của thẩm định ESG trong các giao dịch M&A không ngừng đề cao

Trong những năm gần đây, yếu tố về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã dần chuyển đổi thành đánh giá trọng tâm của chiến lược doanh nghiệp và quyết định đầu tư. Sự chuyển đổi này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực sáp nhập và mua lại (M&A), nơi mà việc đánh giá ESG đã được đề cao như một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc định giá các giao dịch. Khi các bên liên quan ngày càng ưu tiên các hành vi đạo đức, bền vững và minh bạch, các chỉ số tài chính và hoạt động truyền thống được sử dụng để đánh giá các thỏa thuận M&A dần được bổ sung bởi các đánh giá ESG toàn diện.


thẩm định ESG

Sự tăng cường tập trung về đảm bảo ESG được thúc đẩy bởi một số xu hướng hội tụ. Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang nghiêm ngặt các yêu cầu về thông tin về quản trị môi trường và xã hội, thúc đẩy các công ty áp dụng các biện pháp thực hành bền vững nghiêm ngặt hơn. Các nhà đầu tư cũng đòi hỏi cần có sự chịu trách nhiệm lớn hơn và chứng minh được việc tạo ra giá trị lâu dài vượt qua hiệu quả tài chính ngắn hạn. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng đang thể hiện sự ưu tiên rõ ràng hơn đối với các công ty thể hiện cam kết chân thực đối với hành vi đạo đức và quản lý môi trường.


Do đó, các công ty tham gia M&A đang nhận ra rằng bỏ qua các yếu tố ESG có thể dẫn đến các rủi ro đáng kể, bao gồm các khoản phạt từ cơ quan quản lý, tổn thất danh tiếng và kém hiệu quả trong hoạt động. Ngược lại, việc đánh giá ESG cẩn thận có thể phát hiện ra các cơ hội có giá trị để nâng cao danh tiếng doanh nghiệp, đạt được hiệu quả tương hỗ và thúc đẩy sáng tạo.


Các chuyên gia tư vấn về ESG của RSM, gồm Anthony DeCandido (Mỹ), Kathy Hobbs (Anh) và Sebastian Katsch (Đức), đang xem xét một số câu hỏi thường gặp trong bối cảnh phát triển của đánh giá ESG trong M&A;  khám phá những lý do đằng sau tầm quan trọng ngày càng tăng của nó để đảm bảo các giao dịch thành công và bền vững. Bằng việc tích hợp các yếu tố ESG vào quy trình đánh giá cẩn thận của mình, các công ty không chỉ có thể giảm thiểu các rủi ro mà còn mở ra những cơ hội mới để phát triển và tạo ra giá trị trong một môi trường thị trường ngày càng chú trọng sự tận tâm.


Câu hỏi thường gặp:

  1. ESG có thể ảnh hưởng đến giao dịch M&A không?

Câu trả lời: Có. Trong giao dịch M&A, các yếu tố ESG được sử dụng để đánh giá sự bền vững và tác động đạo đức của một công ty. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến định giá của công ty, hiệu suất hoạt động và hồ sơ rủi ro, điều này làm cho chúng trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình kiểm tra chuyên sâu. Thông thường, đây không phải là chủ đề chính khi quyết định đầu tư nhưng ngày càng được thảo luận nhiều hơn trong quá trình kiểm tra. Cơ hội ở đây là kết nối những yếu tố ESG đó liên quan hoặc ảnh hưởng đến giá trị đầu tư cuối cùng, ảnh hưởng đến mức độ quan tâm và giá cả của một giao dịch.

2. Tại sao việc kiểm toán ESG quan trọng trong các giao dịch M&A?

3. Những yếu tố ESG chính được xem xét trong kiểm toán doanh nghiệp M&A là gì?

4. Làm thế nào việc kiểm toán ESG ảnh hưởng đến định giá của một công ty mục tiêu?

  5. Các công cụ hay đầu mục phổ biến được sử dụng cho kiểm toán ESG là gì?

6. Hiệu suất ESG kém hiệu quả có thể ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động M&A?

7. Vai trò của các cố vấn chuyên gia và các tư vấn bên thứ ba trong kiểm toán ESG là gì?

8. Sự khác biệt giữa một cố vấn ESG từ một công ty dịch vụ chuyên nghiệp kế toán và một tư vấn bên thứ ba là gì?

9. Công ty có thể tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược M&A của họ như thế nào?

10. Các lợi ích tiềm năng của việc ưu tiên ESG trong các giao dịch M&A là gì?

11. Sự phát triển về quy định tác động như thế nào đến hoạt động thẩm định ESG trong M&A?

Đối với các công ty, việc nhận thức về các yếu tố ESG và chuẩn bị hiệu quả để tích hợp chúng vào quy trình kiểm toán là rất quan trọng để đảm bảo một quy trình giao dịch thành công thông qua việc thể hiện các thực tiễn kinh doanh bền vững. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ tới địa chỉ Email: marketing.hn@rsm.com.vn hoặc Hotline: 0988 139 090

5 lượt xem

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page