top of page
  • Ảnh của tác giảRSM Việt Nam

Sự thay đổi của điều khoản thanh toán do ảnh hưởng dịch Covid-19 có cần phải sửa đổi HĐ thuê không?

Chúng ta đã nhận thấy được có những thay đổi về điều khoản thanh toán tiền thuê đã xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra do hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng thuê và việc ghi nhận kế toán có thể được sửa đổi.

Hợp đồng thuê có sửa đổi hay không theo IFRS 16:

Hợp đồng thuê nên xem xét sửa đổi khi:

Thay đổi phạm vi hợp đồng thuê (1), hoặc lợi ích từ việc cho thuê(2), khi không có trong các điều khoản và điều kiện ban đầu của hợp đồng thuê (1) Thay đổi phạm vi hợp đồng thuê chẳng hạn như thay đổi quyền chuyển nhượng cho bên thuê theo hợp đồng. (2) Thay đổi lợi ích từ việc cho thuê chẳng hạn như thay đổi các điều khoản thanh toán.


Hợp đồng thuê không nên xem xét sửa đổi khi:

Thay đổi phạm vi hợp đồng thuê, hoặc lợi ích từ việc cho thuê có trong các điều khoản và điều kiện ban đầu của hợp đồng thuê • Không làm thay đổi phạm vi của hợp đồng thuê hoặc lợi ích từ việc cho thuê.

Quý khách hàng download báo cáo đầy đủ tại đây


Su thay doi dieu khoan thanh toan do anh huong COVID 19
.pdf
Download PDF • 151KB

17 lượt xem

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

THEO DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Cho dù phục vụ các tổ chức khu vực công, doanh nghiệp do chủ sở hữu quản lý, cá nhân tư nhân hay công ty niêm yết có hoạt động ở nước ngoài, mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng đạt được tham vọng của họ