• RSM Việt Nam

Sự thay đổi của điều khoản thanh toán do ảnh hưởng dịch Covid-19 có cần phải sửa đổi HĐ thuê không?

Chúng ta đã nhận thấy được có những thay đổi về điều khoản thanh toán tiền thuê đã xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra do hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng thuê và việc ghi nhận kế toán có thể được sửa đổi.

Hợp đồng thuê có sửa đổi hay không theo IFRS 16:

Hợp đồng thuê nên xem xét sửa đổi khi:

Thay đổi phạm vi hợp đồng thuê (1), hoặc lợi ích từ việc cho thuê(2), khi không có trong các điều khoản và điều kiện ban đầu của hợp đồng thuê (1) Thay đổi phạm vi hợp đồng thuê chẳng hạn như thay đổi quyền chuyển nhượng cho bên thuê theo hợp đồng. (2) Thay đổi lợi ích từ việc cho thuê chẳng hạn như thay đổi các điều khoản thanh toán.


Hợp đồng thuê không nên xem xét sửa đổi khi:

Thay đổi phạm vi hợp đồng thuê, hoặc lợi ích từ việc cho thuê có trong các điều khoản và điều kiện ban đầu của hợp đồng thuê • Không làm thay đổi phạm vi của hợp đồng thuê hoặc lợi ích từ việc cho thuê.

Quý khách hàng download báo cáo đầy đủ tại đây


Su thay doi dieu khoan thanh toan do anh huong COVID 19
.pdf
Download PDF • 151KB

17 lượt xem

Liên hệ truyền thông

Bà Hoàng Vân
Chuyên viên BD & Marketing

van.hoang@rsmhanoi.com.vn

+84 988 139 090

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng điền thông tin và gửi về cho chúng tôi theo email dưới đây.

  • Facebook
  • LinkedIn

​​Facebook

​Linkedin

Xem theo chủ đề