• RSM Việt Nam

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ - Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19Trước đó, do dịch bệnh diễn biến phức tạp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.


Mới đây, ngày 15/12/2021 Tổng Liên đoàn Lao động tiếp tục ban hành Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thay thế cho hai Quyết định nêu trên.


Một số điểm mới trong quyết định này như sau: đoàn viên, người lao động là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ như sau:

  • Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

  • Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Trước đây, quy định đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ với mức 3.000.000 đồng/người.


Trường hợp đoàn viên, người lao động bị dương tính với Sars-CoV-2 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và đủ điều kiện theo quy định, chưa được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐQuyết định số 3022/QĐ-TLĐ thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.


Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.


Quyết định 3749/QĐ - TLĐ
.pdf
Download PDF • 348KB

50 lượt xem

Đăng ký nhận bản tin từ RSM Việt Nam

Bạn gửi thông tin đăng ký thành công. Xin cảm ơn.

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.