top of page

Kiểm định ESG

ESG đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong các giao dịch sáp nhập và thâu tóm (M&A) - không chỉ để hoàn thành giao dịch thành công mà còn để định giá doanh nghiệp và tiềm năng lâu dài được nhận định.


ESG

Thẩm định ESG mạnh mẽ đã trở thành một phần cơ bản của quy trình giao dịch, và là phần của phương pháp quản lý rủi ro của quỹ vốn riêng hoặc các nhà thâu tóm tiềm năng. Tương tự, để bảo vệ tài sản tương lai của bạn và đảm bảo bạn nhận được giá tốt nhất cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ muốn cung cấp thông tin cần thiết trong thời gian sớm nhất có thể.

Các chuyên gia ESG của chúng tôi cùng đội ngũ giao dịch có thể hỗ trợ trước và trong quá trình giao dịch bằng cách:

  • Cung cấp báo cáo về hiệu suất ESG của tổ chức của bạn.

  • Sản xuất thông tin đánh giá so sánh về các chính sách và quy trình trên từng yếu tố của ESG.

  • Chia sẻ cái nhìn về sự phát triển của xu hướng ESG có thể ảnh hưởng đến hoạt động và giá trị kinh doanh của bạn.

  • Hợp tác với bạn để quyết định về giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn đang xem xét một giao dịch, hãy liên hệ với các đội chuyên gia của chúng tôi. Họ có thể cung cấp sự hỗ trợ mà bạn cần.

2 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page