top of page

ESG và dịch vụ bền vững - Tài chính bền vững

Các tổ chức ngày càng tìm kiếm sự hỗ trợ trong lĩnh vực các giải pháp nợ bền vững, đặc biệt là khi đề cập đến hướng dẫn và xác minh. Các lựa chọn tài chính bền vững khác nhau có sẵn cho các tổ chức, mang đến những lợi ích tiềm năng so với các lựa chọn tài chính thông thường. Các lựa chọn này bao gồm các khoản vay liên kết bền vững, các khoản vay xanh, trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu liên kết bền vững. Thị trường cho những lựa chọn thay thế này còn tương đối mới và các tổ chức mạo hiểm tham gia vào lĩnh vực tài chính bền vững cần phải giải quyết những vấn đề phức tạp này một cách hiệu quả.


ESG

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Các khoản vay và trái phiếu xanh: Chúng tôi đảm bảo việc sử dụng số tiền thu được từ các khoản vay và trái phiếu xanh.

  • Khoản vay xã hội.

  • Khoản vay Liên quan đến Bền vững (SLLs) – Chúng tôi giúp các công ty cải thiện hiệu suất tổng thể của họ trong việc đạt được các mục tiêu ESG và cải thiện kết quả kinh doanh thông qua Khoản vay Liên kết Bền vững.

  • Ý kiến phụ – Chúng tôi đưa ra xác minh về tính tuân thủ và sự phù hợp với các Nguyên tắc và Nguyên tắc Trái phiếu đã được thiết lập.

  • Tư vấn.

Tại RSM, chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn tận dụng tối đa các lựa chọn và cơ cấu hiệu quả.

1 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Commenting has been turned off.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page