top of page

ESG và dịch bụ bền vững - Báo cáo xác minh bên thứ ba

Việc xác minh độc lập bởi bên thứ ba giúp tăng cường tính xác thực của dữ liệu phi tài chính được công bố, cung cấp sự bảo đảm cho ban lãnh đạo và cổ đông rằng họ có được một cái nhìn toàn diện về hiệu suất của tổ chức.


ESG

Ngày càng có nhiều nhóm bên liên quan, đặc biệt là giữa những người cho vay và nhà đầu tư, hiện đang tìm kiếm sự xác minh của bên thứ ba về hiệu quả hoạt động thực tế của công ty. Đánh giá này thường liên quan đến các số liệu ESG liên quan đến các sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như các khoản vay xanh.


Các bên liên quan đi sâu hơn thông tin tài chính thông thường để đưa ra các quyết định thông minh thông qua báo cáo phi tài chính, nỗ lực để thu thập dữ liệu và nhận thức từ nhiều nguồn uy tín và không thiên vị.


Hội đồng quản trị có thể không có quyền kiểm soát tất cả các thông tin lưu hành về công ty của họ. Tuy nhiên, họ phải chịu trách nhiệm về thông tin họ cung cấp cho các bên liên quan, đặc biệt khi thông tin đó liên quan đến những rủi ro chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Những tiết lộ như vậy phải vừa chính xác vừa đáng tin cậy, từ đó đảm bảo độ tin cậy.


Xác minh bởi bên thứ ba cũng có thể đạt được các mục tiêu sau:


- Giảm thiểu rủi ro pháp lý.

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

- Thu hút cơ hội đầu tư.

- Xác định các điểm yếu trong quá trình báo cáo và cơ chế kiểm soát.

2 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Commenting has been turned off.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page