top of page

Công văn 9262/CTHN-TTHT của Tổng cục Thuế Hà Nội

HƯỚNG DẪN GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM


Ngày 28/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.


Để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định về các ngành nghề, lĩnh vực được giảm thuế GTGT, ngày 21/3/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 9262/CTHN-TTHT trả lời Cục đăng kiểm Việt Nam vể giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP đối với dịch vụ đăng kiểm.


Theo đó, căn cứ vào các quy định về chính sách miễn giảm thuế GTGT tại điều 1 nghị định 15/2022/NĐ-CP và quy định về giá tính thuế GTGT tại điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

  • Trường hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp các dịch vụ đăng kiểm đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì dịch vụ đăng kiểm được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

  • Trường hợp giá dịch vụ đăng kiểm đã bao gồm thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT 10% thì giá chưa có thuế GTGT được xác định như sau:

Giá chưa có thuế GTGT = (Giá thanh toán)/(1+10%)


Trong quá trình thực hiện các quy định tại văn bản này, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.CÔNG VĂN 9262-CTHN-TTHT
.pdf
Download PDF • 3.70MB

72 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page