top of page

Bản tin nhanh thuế - 28/2/2022 - Công văn 521/TCHQ-TXNK

Công văn 521/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 18/2/2022 hướng dẫn thực hiện nghị định số 15/2022/NĐ-CP


Nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng nội dung Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 18/2/2022, Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 521/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, văn bản này đưa ra hướng dẫn đối với hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT như sau:

  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT được nêu tại Phụ lục I và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

  • Các loại hàng hóa nhập khẩu đáp ứng tiêu chí nêu tại mục 4 Công văn này, và hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đăc biệt thì áp dụng thuế GTGT 10%.

Ngoài ra, các trường hợp hang hóa tại Phụ lục I và III xác định mã HS áp dụng thuế suất 10% gồm:

Chương (02 chữ số), không chi tiết nhóm (04 chữ số), phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số)

​Toàn bộ mã hàng 08 chữ số áp dụng thuế GTGT 10%

Chương (02 chữ số), có chi tiết đến nhóm (04 chữ số), không chi tiết phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số)

​Toàn bộ mã hàng 08 chữ số áp dụng thuế GTGT 10%

Chương (02 chữ số), có chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số), không chi tiết mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mà hàng 08 chữ số

​Toàn bộ mã hàng 08 chữ số áp dụng thuế GTGT 10%

Chương (02 chữ số), có chi tiết đến mà HS 08 chữ số

​Toàn bộ mã hàng 08 chữ số áp dụng thuế GTGT 10%

Trong quá trình thực hiện, nếu Doanh nghiệp gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

30 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page