top of page

Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Ngày 1/7/2022, quy định về việc bắt buộc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực. Theo đó, để có thể áp dụng được các chứng từ điện tử này, Doanh nghiệp cần được cơ quan thuế ban hành những văn bản hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục để áp dụng. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn còn nhiều khúc mắc trong việc thực thi quy định trên vì hướng dẫn của các cục thuế địa phương có nhiều khác biệt, thiếu chi tiết, làm cho không ít các Doanh nghiệp bối rối trong quá trình tuân thủ.


Để xử lý các vướng mắc như trên, ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn

2455/TCT-DNNCN đưa ra một số nội dung hướng dẫn thực hiện vấn đề này.
Các hướng dẫn của Tổng cục thuế tập trung vào hai chứng từ chính là: Biên lai điện tử và Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

  • Về biên lai điện tử: Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

  • Về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo, phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến Cơ quan thuế. Tổ chức khấu trừ thuế có thể tự xây dựng hệ thống phần mềm sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Từ ngày 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.


Do đó, cho tới thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật các vấn đề và quy trình như sau để tránh thực hiện sai sót hoặc làm mất thời gian của Doanh nghiệp mình:

  • Đối với biên lai điện tử: hoãn lại cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo của Tổng cục thuế;

  • Đối với chứng từ khấu trừ thuế điện tử: tiếp tục thực hiện chuyển đổi như các hướng dẫn trước đây trừ các Doanh nghiệp chưa đáp ứng được với yêu cầu về hệ thống thông tin nội bộ. Trong thời gian thiết lập chuyển đổi chờ đáp ứng hệ thống thông tin, các Doanh nghiệp này có thể tiếp tục sử dụng chứng từ tự in hoặc đặt in của cơ quan thuế; không cần phải hủy ngay trong quý II/2022 như các hướng dẫn trước.

Công văn có hiệu lực từ ngày 12/07/2022


CÔNG VĂN 2455TCT-DNNCN
.pdf
Tải về PDF • 379KB

191 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page