top of page

Công Văn 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Xuất khẩu hàng hóa giúp các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ, quy mô sản xuất, từ đó giúp nền kinh tế tăng trưởng và cũng là một cách mang ngoại tệ lớn về cho đất nước. Số lượng doanh nghiệp tham gia vào xuất khẩu và số lượng hàng hóa xuất khẩu ngày càng tăng, tuy nhiên khá nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa như sử dụng hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan hay thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu.Để gỡ rối cho doanh nghiệp, ngày 03/6/2022 Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu (“Công văn 2054”).


Theo đó, các nội dung trả lời của Công văn 2054 được tổng hợp trong bảng sau:

​Nội dung

Chi tiết

Căn cứ

1. Quy định về

hóa đơn trong

bộ hồ sơ hải

quan xuất khẩu

- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán.

- Không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

- Thông lệ quốc tế;

- Điều 24 Luật Hải quan;

- Điểm b khoản 1 Điều 16

Thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

2. Thời điểm

phát hành hóa

đơn điện tử đối

với hàng xuất

khẩu

Cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu:

• Sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu;

• Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định trên thì thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu.

Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.

Điểm b, điểm c khoản 3 Điều

13 Nghị định

123/2020/NĐ-CP ngày

19/10/2020

Công văn 2045 cũng lưu ý:

• Việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam, thời điểm phát hành hóa đơn này là sau khi làm thủ tục hải quan.

• Hóa đơn thương mại trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế, thời điểm phát hành hóa đơn này là trước khi làm thủ tục hải quan.


CÔNG VĂN 2054TCHQ-GSQL
.pdf
Tải về PDF • 788KB

328 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page