top of page

Các nhà lãnh đạo làm gì để đảm bảo công bằng tại nơi làm việc?

Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 2023 xoay quanh khái niệm công bằng. Nếu mục tiêu lý tưởng là bình đẳng giới, nơi tất cả các giới đều có quyền và cơ hội bình đẳng, thì cách để đạt được điều đó trước tiên đòi hỏi sự đối xử công bằng. Điều này bao gồm việc giải quyết các vấn đề thực tế bất lợi, cách tiếp cận tương xứng với các mức độ hỗ trợ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của những người bị đối xử thiệt thòi.

dam-bao-cong-bang-tai-noi-lam-viec
Các nhà lãnh đạo làm gì để đảm bảo công bằng tại nơi làm việc?

Mọi người đang tìm kiếm sự công bằng và minh bạch, đặc biệt là khi nói đến yếu tố xã hội trong ESG. Người tiêu dùng đang nâng cao ý thức xã hội của họ về bình đẳng giới và mối liên hệ giữa nó với hành vi đạo đức của các tổ chức trong môi trường và cộng đồng nhân viên. Điều này đi đôi với việc thu hút và giữ chân nhân tài, khi mọi người đánh giá một nhà tuyển dụng tiềm năng dựa trên thái độ của họ đối với việc nâng cao tinh thần và phát triển các nhóm bị đối xử thiệt thòi, và cách giá trị được phản ánh trong các hành động được thực hiện trong tổ chức và cộng đồng.


Thiếu bình đẳng là một rủi ro kinh doanh đi kèm với bối cảnh của các số liệu thống kê đáng kinh ngạc (chẳng hạn như từ Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới), tất cả đều đang kể nhiều câu chuyện giống nhau: phụ nữ có ít cơ hội hơn, ít quyền lực kinh tế hơn, ít vị trí cấp cao hơn và ít có khả năng tham gia vào khoa học, các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tương tự như vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổ chức có thể gặt hái những lợi ích to lớn từ việc coi trọng sự công bằng. Vì vậy, những câu hỏi mà các Giám đốc và lãnh đạo doanh nghiệp có thể đặt ra để tìm kiếm sự công bằng, theo đuổi sự bình đẳng và giảm thiểu rủi ro trong tổ chức của họ là gì?

binh-dang-cong-bang-va-minh-bach
Bình đằng, công bằng và minh bạch

1. Công bằng việc làm

 • Những tác động của việc ngày càng tập trung vào bình đẳng và công bằng đối với người tiêu dùng và các nhóm bên liên quan là gì? Các xu hướng mới nổi trong các lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch quản lý rủi ro của tổ chức và khả năng thu hút và giữ chân nhân tài?

 • Những chính sách nào hiện đang được áp dụng để giải quyết tình trạng bất bình đẳng và phân biệt đối xử lịch sử, và tình trạng tương lai mong muốn của tổ chức là gì?

2. Thu hút, tuyển dụng và duy trì

 • Ứng viên ứng tuyển vào các vai trò trong tổ chức có phản ánh nhân khẩu học của dân số hoạt động trong lĩnh vực kinh tế không? Nếu không, điều này ảnh hưởng như thế nào đến nhân khẩu học của nhân viên và có thể làm gì để công bằng hơn trong quá trình thu hút và tuyển dụng?

 • Nhân khẩu học của các ứng viên được chọn so với nhân khẩu học của các ứng viên (bao gồm cả những ứng viên không thành công) và dân số hoạt động kinh tế như thế nào?

 • Người lao động thuộc các nhóm nghề nghiệp khác nhau được giữ lại với cùng một tỷ lệ; Nếu không, nguyên nhân của sự khác biệt là gì?

3. Đào tạo

 • Đào tạo có được theo dõi nhân khẩu học và chi phí đào tạo nhân viên không?

 • Nhân viên có quyền và chất lượng đào tạo giống nhau không, và điều này được theo dõi như thế nào?

 • Có tiềm năng thúc đẩy công bằng bằng cách cung cấp cho các nhóm ít được đại diện nhiều ngân sách và cơ hội đào tạo hơn để nâng cao kỹ năng, nâng cao và phát triển các nhóm này cho phong trào lâu dài hướng tới sự bình đẳng trong tổ chức không?

4. Khuyến mãi

 • Khi đánh giá trình độ nghề nghiệp của tổ chức, nhân khẩu học ở mỗi cấp có đại diện cho dân số hoạt động kinh tế không?

 • Nhân khẩu học trong các cấp độ nghề nghiệp có chỉ ra rằng có thể có sự phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp không?

 • Luật pháp có cho phép các ứng cử viên từ các nhóm ít được đại diện được ưu tiên nếu họ phù hợp với tiêu chí cho công việc không?

cac-yeu-to-dam-bao-tinh-binh-dang
Các yếu tố đảm bảo tính bình đẳng

5. Khiếu nại và hành vi sai trái

 • Các chính sách nào được áp dụng để bảo vệ nhân viên khỏi sự phân biệt đối xử và quấy rối không công bằng, cũng như cho phép họ nêu lên mối quan tâm của mình?

 • Các vấn đề bất bình và hành vi sai trái được giải quyết như thế nào liên quan đến quấy rối và phân biệt đối xử nói riêng?

Hướng đến sự công bằng bắt đầu bằng việc nhận ra rằng có những nhóm người phải đối mặt với các rào cản hệ thống và cấu trúc và kết quả là, bị ảnh hưởng tiêu cực. Sự chuyển đổi có ý nghĩa theo hướng bình đẳng phải bắt đầu bằng việc nhận ra rằng việc trao quyền cho các nhóm ít được đại diện là rất quan trọng để quản lý rủi ro và tính bền vững của doanh nghiệp


Công bằng chỉ có thể tồn tại khi những người có quyền lực, đặc quyền và nguồn lực sẵn sàng nhận ra rằng tiến bộ hướng tới bình đẳng chỉ có thể được thực hiện nếu có một nỗ lực thực sự để loại bỏ các rào cản dẫn đến phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp. Một phần của việc làm đó đòi hỏi phải từ bỏ quyền lực, đặc quyền, tài nguyên và quyền kiểm soát. Để thấy những thay đổi, chúng ta cần thực hiện các thay đổi.3 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page