top of page

Bản tin nhanh Thuế tháng 6/2023 (6)

Thông tư số 38/2023/TT-BTC hương dẫn khai và nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.


Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Như vậy có thể hiểu ĐTM là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo mọi sự ảnh hưởng đến môi trường từ các các dự án đầu tư. Từ đó, chủ thể thực hiện ĐTM có trách nhiệm đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Hiện nay, cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện trách nhiệm với xã hội và quốc gia. Do đó, ĐTM đã trở thành một trong những yêu cầu không thể thay thế trong các hồ sơ xin các giấy chứng nhận, đặc biệt hiện nay có thể kể đến Giấy chứng nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho các Dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục công nghiệp phụ trợ và ưu tiên phát triển. Trên thực tế, cũng rất nhiều các Doanh nghiệp đã và đang gặp vướng mắc về vấn đề hồ sơ này và không được chấp thuận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vì không đảm bảo tuân thủ về ĐTM.


Ngày 08/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.


Theo đó, Thông tư hướng dẫn kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

  • Người nộp phí thực hiện nộp phí cho tổ chức thu phí trong thời gian từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đến trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định, phí nộp theo hình thức quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định.


Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định được quy định tại Biểu mức thu phí của Thông tư này.


Về việc quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Thông tư quy định:


- Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương). Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.


- Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP:

  • Được để lại 65% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí;

  • Nộp 35% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2023.

110 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page