top of page

Bản tin nhanh Tháng 6/2023 (4)

Nghị định 36/2023/NĐ/CP về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.


Ngày 21/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.


Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước năm 2023

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp đối với số thuế TTĐB phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cụ thể như sau:

​Số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế

​Thời hạn nộp

Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2023

Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023

Quy định một số trường hợp cụ thể

  • Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

  • Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

  • Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB

  • Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB hoặc chậm nhất là ngày 20/11/2023 trong trường hợp giấy đề nghị gia hạn không được nộp cùng hồ sơ khai thuế TTĐB.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.


Tải PDF tại đây!

Bản tin nhanh T6.4 VN
.pdf
Tải về PDF • 1.21MB


140 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page