top of page

Bản tin IFRS: Phân loại nợ ngắn hạn và dài hạn (Sửa đổi chuẩn mực IAS 01)

Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 01 nhằm điều chỉnh và làm rõ định nghĩa về nợ ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với thực tế. Những sửa đổi trong chuẩn mực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Do việc phân loại nợ phải trả dài hạn và ngắn hạn ảnh hưởng đến những chỉ tiêu chính khi phân tích BCTC hay mặt khác là sức khỏe tín dụng của DN, do đó việc sửa đổi là cần thiết để giúp người sử dụng BCTC có được góc nhìn tốt hơn. Sửa đổi này áp dụng cho tất cả các loại nợ phải trả (nợ phải trả tài chính, các khoản dự phòng....

Quý khách hàng tải xuống đầy đủ bản báo cáo tại đây


Phan loai no ngan han va dai han ( IAS 01 sua doi)
.pdf
Download PDF • 158KB

125 lượt xem

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page