• vanhoang4

BẢN TIN TỔNG HỢPTHÁNG 8/2021

Tháng 8 hàng năm thường là thời điểm có hiệu lực của các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tác động sâu rộng đến kinh tế - hoạt động của các Doanh nghiệp. Dưới đây là một số văn bản có hiệu lực từ tháng 8 trong lĩnh vực thuế; Bảo hiểm xã hội.


76 lượt xem

Đăng ký nhận bản tin từ RSM Việt Nam

Bạn gửi thông tin đăng ký thành công. Xin cảm ơn.

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.