top of page

BẢN TIN NHANH THUẾ 20/06/2024

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2024/NĐ-CP GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2024

Ngày 17/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:A. Về đối tượng được gia hạn

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024 như sau:

- Hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như nông, lâm nghiệp; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng; hoạt động xuất bản, điện ảnh; khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên; sản xuất đồ uống; thoát nước, xử lý nước thải.

- Hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế như dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin.

- Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.


2. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.B. Về gia hạn thời hạn nộp

Bản tin nhanh

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt:

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên nếu khai thuế riêng và có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn sẽ không thuộc đối tượng được gia hạn.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định trong đối tượng được gia hạn thì được gia hạn toàn bộ số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.C. Thủ tục gia hạn

Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30/09/2024.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2024/NĐ-CP GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC NĂM 2024.

Ngày 17/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định như sau:

Đốitượng được gia hạn:

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Kỳ thuế được gia hạn

Gia hạn áp dụng cho các kỳ tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024.


Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:

- Trường hợp khai bổ sung hồ sơ thuế: Nếu người nộp thuế bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn gia hạn và dẫn đến việc tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ bao gồm cả số thuế phải nộp mới do việc bổ sung này.

- Trường hợp các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: Nếu doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt độc lập với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình, thì các chi nhánh, đơn vị này cũng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chi nhánh, đơn vị này không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, họ sẽ không được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian nộp thuế được gia hạn

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các kỳ tính thuế nêu trên chậm nhất là vào ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định hoặc chậm nhất là ngày 20/11/2024.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024.


Tải bản pdf tại đây!

Bản tin nhanh T6 - VN - 2
.pdf
Tải về PDF • 870KB

77 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

BẢN TIN TỔNG HỢP THÁNG 06/2024

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2024/NĐ-CP VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2024 Cơ quan ban hành: Chính phủ Ngày ban hành: 1

Commentaires


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page