top of page

Đánh giá toàn diện trưởng thành ESG

Đánh giá toàn diện


Một phần quan trọng trong hành trình ESG là thiết lập các ưu tiên của tổ chức bạn. Điều này nên bao gồm việc đánh giá vị trí và sự trưởng thành của tổ chức trong lĩnh vực bền vững và ESG. Hơn nữa, điều này phải bao gồm việc đánh giá vị trí của các nhóm bên liên quan quan trọng (chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý và nhân viên) và đánh giá tiến trình mà các đồng nghiệp của bạn đang đạt được trong việc đạt được các mục tiêu ESG đã nêu của riêng họ.


ESG

Đánh giá mức độ trưởng thành ESG của RSM sử dụng bốn lĩnh vực chính để đánh giá xem tổ chức đang ở đâu trên con đường đạt được các mục tiêu ESG của mình:


  1. Nhận thức – tổ chức xác định được những điều quan trọng đối với mình và các bên liên quan và hiểu được cách tự so sánh với các đối thủ trong ngành.

  2. Xác định và báo cáo – tổ chức định nghĩa được các giá trị ESG và có một phương pháp rõ ràng để duy trì và báo cáo những giá trị đó.

  3. Quản lý – ESG được tích hợp vào các quy trình kinh doanh của tổ chức đến mức văn hóa thay đổi là kết quả trực tiếp của chiến lược ESG.

  4. Trưởng thành – ESG được đưa vào mọi khía cạnh của kinh doanh. Các yếu tố ESG ảnh hưởng và hỗ trợ các quyết định kinh doanh, và ESG không chỉ là một chiến lược mà còn là một phần của giá trị chung của lực lượng lao động.


Đánh giá mức độ trưởng thành ESG của RSM sẽ giúp bạn:


  • Đánh giá vị trí của bạn trong hành trình ESG của mình về mặt chiến lược, mục tiêu rõ ràng và các biện pháp báo cáo.

  • Theo dõi các thành tựu và kết quả qua từng yếu tố như môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

  • Hiểu những điều quan trọng đối với các bên liên quan của bạn và cách họ nhìn nhận các hoạt động và chương trình ESG của bạn.

  • Chứng minh cam kết với trách nhiệm doanh nghiệp và sự cải tiến liên tục.


Đánh giá ngắn gọn


Đánh giá RSM Maturity 360° Lite của chúng tôi có thể giúp bạn xác định các bông bố ESG quan trọng mà tổ chức của bạn có thể cần tuân thủ và đánh giá vị trí của bạn trong hành trình liên quan đến việc định lượng ESG trong các hoạt động của doanh nghiệp.

3 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Комментарии


Комментарии отключены.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page