top of page
Home

/

Dịch vụ kiểm toán & Đảm bảo/ Kiểm toán xây dựng

SOCIAL

 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

Kiểm toán xây dựng

Quản trị dự án đầu tư và xây dựng là mối quan tâm của doanh nghiệp?

Nền kinh tế Việt Nam đang trên con đường hội nhập toàn cầu hóa và ngày càng phát triển mạnh mẽ, cùng với đó các dự án xây dựng của các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài được đầu tư với số lượng và quy mô ngày càng lớn. Để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư cũng như quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như Luật, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn các hoạt động đầu tư xây dựng, đồng thời trong quá trình quản lý cũng có những thay đổi, điều chỉnh cập nhật để phù hợp thực tế cũng như đảm bảo mục tiêu quản trị dự án.

Những rủi ro mà chủ đầu tư phải đối mặt bao gồm:

 • Trình tự thủ tục đầu tư không phù hợp với quy định, chi phí dự kiến tăng, tiến độ dự án kéo dài, chất lượng công trình không đảm bảo

 • Quy trình lựa chọn nhà thầu không rõ ràng, không phù hợp quy định; lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực; phạm vi gói thầu bị chồng lấn; giá gói thầu không chính xác

 • Hồ sơ thiết kế không đầy đủ, khối lượng tính toán không chính xác; thiết kế, dự toán phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần

 • Điều kiện hợp đồng không rõ ràng, thiếu chi tiết; trình tự điều chỉnh hợp đồng không phù hợp quy định; thủ tục thanh toán còn sai sót; tiến độ hợp đồng kéo dài; giá trị quyết toán không chính xác

 • Các rủi ro khác trong quá trình mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư… cấp phát, theo dõi và quyết toán.

Tại sao lựa chọn RSM Việt Nam?

Kinh nghiệm làm việc của RSM Việt Nam

Dựa trên kinh nghiệm hơn 20 năm tại Việt Nam, chúng tôi đã thiết kế dịch vụ kiểm toán xây dựng đặc biệt kết hợp giữa kiểm toán tài chính và dịch vụ tư vấn xây dựng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các cơ quan nhà nước cũng như của các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước bao gồm:

 • Rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án (kiểm toán hồ sơ dự án, khảo sát hiện trường) để kiến nghị tới chủ đầu tư các tổn thất/thiệt hại do các bên liên quan gây ra;

 • Lập báo cáo kiểm toán chi tiết với lý lẽ, luận cứ xác đáng và bằng chứng/số liệu chính xác để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ đầu tư;

 • Xác định các vấn đề quan trọng (thủ tục, chi phí, chất lượng, tiến độ) trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất các khuyến nghị làm bài học kinh nghiệm cho các dự án tương lai của chủ đầu tư;

Các giá trị RSM Việt Nam mang lại

Dịch vụ kiểm toán xây dựng của RSM Việt Nam sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư xây dựng cũng như đưa ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý dự án cho các dự án tiếp theo. Bên cạnh đó, thông qua dịch vụ kiểm toán xây dựng, chúng tôi sẽ trao đổi và tư vấn cho chủ đầu tư các vấn đề về kế toán, thuế liên quan đến dự án và hoạt động của doanh nghiệp cũng như cập nhật cho chủ đầu tư các thay đổi của luật định thông qua thư điện tử, hội thảo và báo cáo phân tích chuyên môn.

Các dịch vụ của RSM Việt Nam

Kiểm toán tuân thủ: Kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của quá trình quản lý đầu tư xây dựng dựa trên luật, quy định, chế độ và chính sách

Kiểm toán xác định giá trị quyết toán: Kiểm tra, xác định mức độ phù hợp của giá trị quyết toán trong hợp đồng/hạng mục công trình/dự án với các quy định của Nhà nước và các điều kiện của hợp đồng

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: Đảm bảo báo cáo quyết toán của dự án hoàn thành đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo, đã tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư trong quá trình thực hiện và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (chủ đầu tư) Việt Nam cũng như các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Hệ thống khách hàng của RSM Việt Nam

Với đội ngũ nhân viên có nền tảng kiến thức và giàu kinh nghiệm, trong hơn 20 năm qua, RSM Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán xây dựng cho các cơ quan, tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Một số khách hàng và dự án tiêu biểu của RSM Việt Nam:

 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Các dự án nhà máy nhiệt điện, thủy điện, đường dây 500kV, 220kV;

 • Bộ Giao thông Vận tải: Các dự án cầu, đường bộ huyết mạch của quốc gia;

 • Các dự án của các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước: Hyatt Regency Da nang Residences, Pandanus resort Mui Ne, The InterContinental Hanoi Westlake Hotel, nhà máy điện mặt trời Cư Jut; nhà máy Nhiệt điện An Khánh…

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Lê Duy Trung

Ông Lê Duy Trung

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: trung.le@rsmhanoi.com.vn

Nguyễn Kỳ Nha

Ông Nguyễn Kỳ Nha

Giám đốc kiểm toán - Phụ trách Kiểm toán xây dựng khu vực phía Nam

P: 0988 139 090

​E: nha.nguyen@rsmhanoi.com.vn

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN & ĐẢM BẢO

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án tiêu biểu
2.jpg

Dự án điện mặt trời Cư  Jut Tỉnh Đăk Nông

Dự án tiêu biểu
RSM Vietnam

Dự án: Cầu Cao Lãnh

Dự án tiêu biểu
RSM Vietnam

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Dự án tiêu biểu
RSM Vietnam

Dự án: Khách sạn Hà Nội Intercontinental

Dự án tiêu biểu
RSM Vietnam

Dự án thủy điện Bản Vẽ

Dự án tiêu biểu
RSM Vietnam

Dự án: Hyatt Regency Danang resort & spa

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

bottom of page